จัดเรียงตาม
แสดงจำนวน/หน้า 1 - 15 of 15

Nova Tools (ปลั๊กงานช่าง)

NV HQ-20M

โรลเก็บสายไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. 3 ช่องเสียบ สายยาว 20 ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 2,270.00 ฿

NV M10

โรลเก็บสายไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ สายยาว 10 ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 1,335.00 ฿

NV T-2112U B/W 3M

ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. TOWER 11 ช่องเสียบ 2 ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 896.00 ฿

NV T-272U B/W 3M

ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. TOWER 7 ช่องเสียบ 2 สวิตซ์ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 709.00 ฿

NV TO-02 10M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ สายยาว 10 ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 1,397.00 ฿

NV TO-02 15M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ สายยาว 15 ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 1,868.00 ฿

NV TO-02 20M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ สายยาว 20 ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 2,429.00 ฿

NV TO-02 30M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ สายยาว 30 ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,542.00 ฿

NV TO-02 5M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ สายยาว 5 เมตร ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 864.00 ฿

NV TO-12 10M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 1,205.00 ฿

NV TO-12 15M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 1,531.00 ฿

NV TO-12 5M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 2 ช่องเสียบ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 831.00 ฿

NV TO-14 10M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 4 ช่องเสียบ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 1,205.00 ฿

NV TO-14 15M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 4 ช่องเสียบ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 1,531.00 ฿

NV TO-14 5M

ปลั๊กไฟ NOVA TOOL SERIES มาตรฐาน มอก. 1 สวิตช์ 4 ช่องเสียบ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 830.00 ฿

กด ติดต่อสอบถาม  

เพิ่มเพื่อน

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account