cclogonewComputer Chip Ltd., Part.          
02-969-9300 (Autoline)
086-344-9301 / 086-344-9302
Email: inktoner.cc@gmail.com

ศูนย์จำหน่ายหมึกพริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์

หมึกถ่ายเอกสารและอื่นๆ ทุกยี่ห้อ ของแท้ 

100 percent Copy

   cart    

เพิ่มเพื่อน        ข่าวสารสินค้า

แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า จากแบรนด์ผู้ผลิต เช่น การปรับราคา สินค้าใหม่ สินค้าเข้า สินค้าที่ยกเลิกการผลิต และอื่นๆ 

วิธีการสั่งซื้อ

 

 

ขั้นที่ 1เลือกสินค้าลงตะกร้า 

 

ขั้นที่ 2. เลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว "คลิ๊กที่ปุ่ม “แสดงสินค้าในตะกร้า”   ก็จะปรากฏหน้า ใบสั่งซื้อ ขึ้นมาจะเห็นรายการสินค้าที่ท่านเลือกไว้


ขั้นที่ 3. 
ตรงหัวใบสั่งซื้อ จะมีให้กรอก 2 ส่วน คือ ส่วนของที่อยู่ออกบิล และ ส่วนของที่อยู่ในการจัดส่ง วิธีการกรอกดังนี้

          3.1. กรอกที่อยู่ออกบิล  "คลิ๊กที่ปุ่ม “เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลที่อยู่ออกบิล”(ถ้าลูกค้าลงทะเบียนแล้วกรอกครั้งแรกของการสั่งซื้อเท่านั้น)

                ครั้งต่อไปโปรแกรมจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องกรอกทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อ

          3.2. ให้กรอกที่อยู่จัดส่ง"คลิ๊กที่ปุ่ม “เพิ่ม/แก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า”(กรอกในกรณีที่ ที่อยู่ออกบิล กับที่อยู่ส่งสินค้าเป็นคนละที่กัน

                 ถ้าที่อยู่จัดส่งสินค้าเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ออกบิลก็ไม่ต้องกรอก


ขั้นที่ 4. 
เลือกวิธีการจัดส่ง โดย "คลิ๊กที่ปุ่ม “แก้ไขการจัดส่ง” จะมีหัวข้อแสดงออกมาให้เลือก ให้คลิ๊กเลือกที่ปุ่มกลมๆหน้าหัวข้อ

          จากนั้นโปรแกรมจะไปขั้นตอน วิธีการชำระเงิน โดยอัตโนมัติ ให้คลิ๊กเลือกหัวข้อวิธการชำระเงิน

        

ขั้นที่ 5ติ๊ก ครื่องหมายถูกที่ และ "คลิ๊กปุ่ม“คิดเงินทันที”(อยู่ด้านล่างขวาของใบสั่งซื้อ) และตรวจความถูกต้องของรายการสินค้าให้เรียยร้อย

          จากนั้น "คลิ๊กปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อ” (อยู่ด้านล่างขวาของใบสั่งซื้อ) อีกครั้งเป็นอันเสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อ

 


** หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อ จะมีข้อมูลแจ้งรายละเอียดของใบสั่งซื้อ ไปยัง E-mail address ของท่าน **

** ท่านที่มีการลงทะเบียนไว้สามารถดูประวัติการสั่งซื้อของท่านได้ที่เมนู “ดูประวัติการสั่งซื้อของท่าน” (ต้องทำการ login) **

 

พิมพ์อีเมล

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account