cclogonewComputer Chip Ltd., Part.          
02-969-9300 (Autoline)
086-344-9301 / 086-344-9302
Email: inktoner.cc@gmail.com

ศูนย์จำหน่ายหมึกพริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์

หมึกถ่ายเอกสารและอื่นๆ ทุกยี่ห้อ ของแท้ 

100 percent Copy

เพิ่มเพื่อน        ข่าวสารสินค้า

แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า จากแบรนด์ผู้ผลิต เช่น การปรับราคา สินค้าใหม่ สินค้าเข้า สินค้าที่ยกเลิกการผลิต และอื่นๆ 

จัดเรียงตาม
แสดงจำนวน/หน้า 1 - 14 of 14

เทปพิมพ์อักษร HGE-TAPE Brother

HGE-131V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 12 mm./อักษรสีดำ พื้นเทปใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 2,660.00 ฿

HGE-141V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 18 mm./อักษรสีดำ พื้นเทปใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,125.00 ฿

HGE-151V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 24 mm./อักษรสีดำ พื้นเทปใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,595.00 ฿

HGE-221V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 9 mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 2,470.00 ฿

HGE-231V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 12 mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 2,660.00 ฿

HGE-241V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 18 mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,125.00 ฿

HGE-251V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 24 mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,595.00 ฿

HGE-261V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 36 mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 4,715.00 ฿

HGE-631V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 12 mm./อักษรสีดำ พื้นสีเหลือง ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 2,660.00 ฿

HGE-641V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 18 mm./อักษรสีดำ พื้นสีเหลือง ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,125.00 ฿

HGE-651V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 24 mm./อักษรสีดำ พื้นสีเหลือง ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,595.00 ฿

HGE-M931V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียอสูง 12 mm./อักษรสีดำ พื้นสีเงินด้าน ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,125.00 ฿

HGE-M941V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง 18 mm./อักษรสีดำ พื้นสีเงินด้าน ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 3,595.00 ฿

HGE-M951V5 Brother

เทปพิมพ์อักษรความละเอียอสูง 24 mm./อักษรสีดำ พื้นสีเงินด้าน ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 4,060.00 ฿
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account