cclogonewComputer Chip Ltd., Part.          
02-969-9300 (Autoline)
086-344-9301 / 086-344-9302
Email: inktoner.cc@gmail.com

ศูนย์จำหน่ายหมึกพริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์

หมึกถ่ายเอกสารและอื่นๆ ทุกยี่ห้อ ของแท้ 

100 percent Copy

   cart    

เพิ่มเพื่อน        ข่าวสารสินค้า

แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า จากแบรนด์ผู้ผลิต เช่น การปรับราคา สินค้าใหม่ สินค้าเข้า สินค้าที่ยกเลิกการผลิต และอื่นๆ 

จัดเรียงตาม
แสดงจำนวน/หน้า 1 - 40 of 101

เทปพิมพ์อักษร TZE-TAPE Brother

TZE-B31

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีดำ พื้นสีส้ม ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-C51

เทปพิมพ์อักษร Brother 24mm./อักษรสีดำ พื้นสีเหลือง ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 860.00 ฿

TZE-CL3

เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ Brother 12mm.

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-CL4

เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ Brother 18 mm./ความยาว 2.5 เมตร

ราคายังไม่รวมภาษี : 720.00 ฿

TZE-CL6

เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ Brother 36mm.

ราคายังไม่รวมภาษี : 960.00 ฿

TZE-111

เทปพิมพ์อักษร Brother 6mm./อักษรสีดำ พื้นใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 475.00 ฿

TZE-121

เทปพิมพ์อักษร Brother 9mm./อักษรสีดำ พื้นเทปใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 550.00 ฿

TZE-131

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีดำ พื้นใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-132

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีแดง พื้นใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-133

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีน้ำเงิน พื้นใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-141

เทปพิมพ์อักษร Brother 18 mm./ อักษรสีดำ พื้นเทปใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 720.00 ฿

TZE-151

เทปพิมพ์อักษร Brother 24mm./อักษรสีดำ พื้นใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 860.00 ฿

TZE-161

เทปพิมพ์อักษร Brother 36mm./อักษรสีดำ พื้นใส ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 960.00 ฿

TZE-211

เทปพิมพ์อักษร Brother 6mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 475.00 ฿

TZE-221

เทปพิมพ์อักษร Brother 9 mm./ตัวอักษรสีดำ พื้นเทปสีขาว

ราคายังไม่รวมภาษี : 550.00 ฿

TZE-222

เทปพิมพ์อักษร Brother 9mm./อักษรสีแดง พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 550.00 ฿

TZE-223

เทปพิมพ์อักษร Brother 9mm./อักษรสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 550.00 ฿

TZE-231

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-232

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีแดง พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-233

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-241

เทปพิมพ์อักษร Brother 18mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 720.00 ฿

TZE-242

เทปพิมพ์อักษร Brother 18mm./อักษรสีแดง พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 720.00 ฿

TZE-243

เทปพิมพ์อักษร Brother 18mm./อักษรสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 720.00 ฿

TZE-251

เทปพิมพ์อักษร Brother 24 mm./อักษรสีดำ พื้นเทปสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 860.00 ฿

TZE-252

เทปพิมพ์อักษร Brother 24mm./อักษรสีแดง พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 860.00 ฿

TZE-253

เทปพิมพ์อักษร Brother 24mm./อักษรสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 860.00 ฿

TZE-261

เทปพิมพ์อักษร Brother 36mm./อักษรสีดำ พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 960.00 ฿

TZE-262

เทปพิมพ์อักษร Brother 36mm./อักษรสีแดง พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 960.00 ฿

TZE-263

เทปพิมพ์อักษร Brother 36mm./อักษรสีน้ำเงิน พื้นสีขาว ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 960.00 ฿

TZE-315

เทปพิมพ์อักษร Brother 6mm./อักษรสีขาว พื้นสีดำ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 475.00 ฿

TZE-325

เทปพิมพ์อักษร Brother 9mm./อักษรสีขาว พื้นสีดำ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 550.00 ฿

TZE-334

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีทอง พื้นสีดำ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-335

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีขาว พื้นดำ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-344

เทปพิมพ์อักษร Brother 18 mm./อักษรสีทอง พื้นเทปสีดำ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 720.00 ฿

TZE-354

เทปพิมพ์อักษร Brother 24mm./อักษรสีทอง พื้นสีดำ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 860.00 ฿

TZE-355

เทปพิมพ์อักษร Brother 24mm./อักษรสีขาว พื้นสีดำ ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 860.00 ฿

TZE-421

เทปพิมพ์อักษร Brother 9 mm./ตัวอักษรสีดำ พื้นเทปสีแดง

ราคายังไม่รวมภาษี : 550.00 ฿

TZE-431

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีดำ พื้นสีแดง ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-435

เทปพิมพ์อักษร Brother 12mm./อักษรสีขาว พื้นแดง ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿

TZE-441

เทปพิมพ์อักษร Brother 18mm./อักษรสีดำ พื้นสีแดง ...

ราคายังไม่รวมภาษี : 720.00 ฿
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account