เกี่ยวกับเรา


        ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ ชิพ จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2535 และเปิดดำเนินกิจการในการจำหน่าย Accessories และ ซัพพลาย ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หมึกของแท้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หมึกพิมพ์ Printer ตลับหมึกโทเนอร์ตลับหมึก อิ๊งค์ ของยี่ห้อต่างๆ เช่น HP , Canon , Epson, Samsungและยี่ห้ออื่นอีกมากมาย
       
        ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ ชิพ ได้เปิดให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณมาเป็นเวลา 30 ปี ซึ่งทางบริษัทคำนึงถึงประโยชน์และความสะดวกของท่านผู้มีอุปการคุณเป็นสำคัญ ดังนั้นบริษัทจึงจัดทำเว็บไซด์ www.computerchip.co.th ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้มีอุปการคุณ อีกช่องทางหนึ่ง
       
        ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ ชิพ ยังคงยืนยันในนโยบายการให้บริการอย่างซื่อสัตย์กับลูกค้าตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมาและจะคงให้บริการอย่างซื่อสัตย์เช่นนี้ตลอดไป และขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราตลอดมา

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account