เทปพิมพ์อักษร Brother   Original                                                                                  (ราคายังไม่รวม VAT)

รหัสเทป  เทปพิมพ์อักษรขนาด 36 มม. ใช้กับเครื่อง P-Touch ราคา/หน่วย
TZe-161 ทปพิมพ์อักษร ขนาด 36 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-261 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 36 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-262 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 36 มม. แดง/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-263  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 36 มม. น้ำเงิน/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-461  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 36 มม. ดำ/แดง แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-561 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 36 มม. ดำ/น้ำเงิน แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-661  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 36 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-CL6  เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ ขนาด 36 มม. (ความยาว 2.5 เมตร)            960
TZe-FX261  เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 36 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก         1,060
TZe-FX262 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 36 มม. แดง/ขาว แบบเคลือบพลาสติก         1,060
TZe-FX661  เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 36 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก         1,060
TZe-M961  เทปพิมพ์อักษรแบบด้าน ขนาด 36 มม. ดำ/เงิน แบบเคลือบพลาสติก         1,060
TZe-S261 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 36 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-S661 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 36 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            960
TZe-SM961 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 36 มม. ดำ/เงิน แบบเคลือบพลาสติก         1,060
รหัสเทป เทปพิมพ์อักษรขนาด 24 มม. ใช้กับเครื่อง P-Touch  ราคา/หน่วย
TZe-151 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-251 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-252 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. แดง/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-253 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. น้ำเงิน/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-354 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ทอง/ดำ แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-355 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ขาว/ดำ แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-451 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ดำ/แดง แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-551 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ดำ/น้ำเงิน แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-555 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ขาว/น้ำเงิน แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-651 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-751 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ดำ/เขียว แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-N251 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 24 มม. ดำ/ขาว แบบไม่เคลือบพลาสติก            720
TZe-B51 เทปพิมพ์แบบสะท้อนแสง ขนาด 24 มม. ดำ/ส้ม เคลือบพลาสติก (ความยาว 5.00 เมตร)            860
TZe-C51 เทปพิมพ์แบบสะท้อนแสง ขนาด 24 มม. ดำ/เหลือง เคลือบพลาสติก (ความยาว 5.00 เมตร)            860
TZe-FX251 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 24 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            915
TZe-FX651 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 24 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            915
TZe-M951 เทปพิมพ์อักษรแบบด้าน ขนาด 24 มม. ดำ/เงิน แบบเคลือบพลาสติก            915
TZe-S151 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 24 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            915
TZe-S251 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 24 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            915
TZe-S651 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 24 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            915
TZe-SM951 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 24 มม. ดำ/เงิน แบบเคลือบพลาสติก            915
รหัสเทป เทปพิมพ์อักษรขนาด 18 มม. ใช้กับเครื่อง P-Touch  ราคา/หน่วย
TZe-141  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-241  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-242  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. แดง/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-243 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. น้ำเงิน/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-344 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ทอง/ดำ แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-345 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ขาว/ดำ แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-441  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ดำ/แดง แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-541 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ดำ/น้ำเงิน แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-641 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-741 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ดำ/เขียว แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-CL4 เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ ขนาด 18 มม. (ความยาว 2.5 เมตร)            720
TZe-FX241 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 18 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-FX641 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 18 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-M941  เทปพิมพ์อักษรแบบด้าน ขนาด 18 มม. ดำ/เงิน แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-N241  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 18 มม. ดำ/ขาว แบบไม่เคลือบพลาสติก            610
TZe-S141 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 18 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-S241 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 18 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-S641 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 18 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            860
TZe-SM941 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 18 มม. ดำ/เงิน แบบเคลือบพลาสติก            860
รหัสเทป เทปพิมพ์อักษรขนาด 12 มม. ใช้กับเครื่อง P-Touch  ราคา/หน่วย
TZe-131 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-132 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. แดง/ใส แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-133 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. น้ำเงิน/ใส แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-231 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-232 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. แดง/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-233 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. น้ำเงิน/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-334 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ทอง/ดำ แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-335 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ขาว/ดำ แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-431 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/แดง แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-435 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ขาว/แดง แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-531 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/น้ำเงิน แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-535 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ขาว/น้ำเงิน แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-631 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-731 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/เขียว แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-M31 เทปพิมพ์อักษรแบบด้าน ขนาด 12 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-B31  เทปพิมพ์แบบสะท้อนแสง ขนาด 12 มม. ดำ/ส้ม เคลือบพลาสติก (ความยาว 5.00 เมตร)            610
TZe-C31 เทปพิมพ์แบบสะท้อนแสง ขนาด 12 มม. ดำ/เหลือง เคลือบพลาสติก (ความยาว 5.00 เมตร)            610
TZe-CL3  เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ ขนาด 12 มม. (ความยาว 2.5 เมตร)            610
TZe-FA3 เทปพิมพ์อักษรผ้าแบบรีดทับ ขนาด 12 มม. น้ำเงิน/ขาว แบบไม่เคลือบพลาสติก            860
TZe-FX231 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 12 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-FX631 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 12 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-M931 เทปพิมพ์อักษรแบบด้าน ขนาด 12 มม. ดำ/เงิน แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-N231 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/ขาว แบบไม่เคลือบพลาสติก            720
TZe-S131  เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 12 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-S231 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 12 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            720
TZe-S631 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 12 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            720
รหัสเทป เทปพิมพ์อักษรขนาด 9 มม. ใช้กับเครื่อง P-Touch  ราคา/หน่วย
TZe-121 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-221 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-222 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. แดง/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-223 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. น้ำเงิน/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-325 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ขาว/ดำ แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-421 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/แดง แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-521  เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/น้ำเงิน แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-621 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-721 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/เขียว แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-FX221 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 9 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-FX621 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 9 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-N221 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/ขาว แบบไม่เคลือบพลาสติก            475
TZe-S121  เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 9 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-S221 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 9 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            610
TZe-S621 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 9 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            610
รหัสเทป เทปพิมพ์อักษรขนาด 6 มม. ใช้กับเครื่อง P-Touch  ราคา/หน่วย
TZe-111 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 6 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก            475
TZe-211 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 6 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            475
TZe-315 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 6 มม. ขาว/ดำ แบบเคลือบพลาสติก            475
TZe-611 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 6 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            475
TZe-FX211 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 6 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-FX611 เทปพิมพ์อักษรแบบยืดหยุ่น ขนาด 6 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก            550
TZe-S211 เทปพิมพ์อักษรแบบติดแน่นพิเศษ ขนาด 6 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก            550
รหัสเทป เทปขนาดบรรจุห่อละ 5 ม้วน ใช้กับเครื่อง PT-9500PC,  PT-9700PC, PT-9800PCN  ราคา/หน่วย
HGe-221V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 9 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก         2,470
HGe-621V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 9 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก         2,470
HGe-131V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 12 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก         2,657
HGe-231V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 12 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก         2,657
HGe-631V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 12 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก         2,657
HGe-M931V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 12 มม. ดำ/เงินด้าน แบบเคลือบพลาสติก         3,124
HGe-141V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 18 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก         3,124
HGe-241V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 18 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก         3,124
HGe-641V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 18 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก         3,124
HGe-M941V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 18 มม. ดำ/เงินด้าน แบบเคลือบพลาสติก         3,592
HGe-151V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 24 มม. ดำ/ใส แบบเคลือบพลาสติก         3,592
HGe-251V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 24 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก         3,592
HGe-651V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 24 มม. ดำ/เหลือง แบบเคลือบพลาสติก         3,592
HGe-M951V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 24 มม. ดำ/เงินด้าน แบบเคลือบพลาสติก         4,059
HGe-261V5 เทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 36 มม. ดำ/ขาว แบบเคลือบพลาสติก         4,713
รหัสเทป เทปพิมพ์อักษรบนท่อหด ใช้กับเครื่อง PT-E300VP  ราคา/หน่วย
HSE-211 เทปท่อหด ตัวอักษร ดำ/ขาว 5.8 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 - 3.2 มม. ยาว 1.5 เมตร            694
HSE-221  เทปท่อหด ตัวอักษร ดำ/ขาว 8.8 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.6 - 5.1 มม. ยาว 1.5 เมตร            788
HSE-231 เทปท่อหด ตัวอักษร ดำ/ขาว 11.7 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 - 7.0 มม. ยาว 1.5 เมตร            881
HSE-241 เทปท่อหด ตัวอักษร ดำ/ขาว 17.7 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.4 - 10.6 มม. ยาว 1.5 เมตร            975
รหัสเทป เทปพิมพ์อักษร สำหรับ  PT-65TH  ราคา/หน่วย
M931 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/เงิน            345
M-K231 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/ขาว            345
M-K232 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. แดง/ขาว            345
M-K233 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. น้ำเงิน/ขาว            345
M-K531 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/น้ำเงิน            345
M-K631 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 12 มม. ดำ/เหลือง            345
M921 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/เงิน            345
M-K221 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/ขาว            345
M-K222 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. แดง/ขาว            345
M-K223 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. น้ำเงิน/ขาว            345
M-K521 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/น้ำเงิน            345
M-K621 เทปพิมพ์อักษร ขนาด 9 มม. ดำ/เหลือง            345
รหัสเทป  เทปพิมพ์อักษร DK เทป สำหรับ QL-570 และ QL-580N  QL-700,  QL-720NW  ราคา/หน่วย
DK-22205 เทปกระดาษต่อเนืองขนาด 62 มม x 30.48 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา            760
DK-22210 เทปกระดาษต่อเนืองขนาด 29 มม x 30.48 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา            450
DK-22214 เทปกระดาษต่อเนืองขนาด 12 มม x 30.48 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา            345
DK-22606 เทปพลาสติกต่อเนืองขนาด 62 มม x 15.24 เมตร พื้นสีเหลือง อักษร สีดํา         2,095
DK-22211 เทปพลาสติกต่อเนืองขนาด 29 มม x 15.24 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา            860
DK-22212 เทปพลาสติกต่อเนืองขนาด 62 มม x 15.24 เมตร พื้นสีขาว อักษร สีดํา         2,095
DK-22113 เทปพลาสติกต่อเนืองขนาด 62 มม x 15.24 เมตร พื้นสีใส อักษร สีดํา         2,095
DK-11201 ฉลากกระดาษขนาด 29 มม x 90 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา (400 ชิ้น)            450
DK-11202 ฉลากกระดาษขนาด 62 มม x 100 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา Shipping Label (300 ชิ้น)            760
DK-11203  ฉลากกระดาษขนาด 17 มม x 87 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา File Folder Label (300 ชิ้น)            450
DK-11204 ฉลากกระดาษขนาด 17 มม x 54 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา Multi-Purpose Lable (400 ชิ้น)            450
DK-11207 ฉลากกระดาษวงกลม 58 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา สําหรับติด CD/DVD Label (100 ชิ้น)            860
DK-11208 ฉลากกระดาษขนาด 38 มม x 90 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา (400 ชิ้น)            760
DK-11209 ฉลากกระดาษขนาด 29 มม x 62 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา (800 ชิ้น)            760
DK-11221 ฉลากกระดาษขนาด 23 มม x 23 มม พื้นสีขาว อักษรสีดํา (1,000 ชิ้น)            655

 

 


 

พิมพ์อีเมล

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account