TZE-CL3

PDFสั่งพิมพ์อีเมล
เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ Brother 12mm.

ราคายังไม่รวมภาษี : 610.00 ฿
คำอธิบาย

เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์

สำหรับเครื่องพิมพ์อักษร บราเดอร์ รุ่น

  • PT-1650,PT-7600,PT-2300,PT-2700,PT-9500PC
  • ขนาดเทป 12 มม
  • ความยาวเทป 2.5 เมตร
  • ปริมาณบรรจุ 1 ม้วน
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account