Inktank สำเร็จรูป

หมึกเติม InkTank ทางเลือกใหม่ของ ความประหยัดในงานพิมพ์

  printer inktank 

               ในสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องรัดเข็มขัดและประหยัดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน บริษัทและองค์กรต่างๆ ก็หันมาลดค่าใช้จ่ายลง แต่งานเอกสารก็ยังคงต้องพิมพ์

และต้องใช้หมึกพิมพ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้บริโภคมักจะหันไปใช้หมึกเติม หรือที่เรียกกันว่า inktank ซึ่งในอดีตเราต้องนำเครื่องพิมพ์ไปติดตั้ง inktank

ตามร้านหรือศูนย์ ไอที ต่างๆ แต่ปัญหาคือ หัวพิมพ์มักจะอุดตันง่ายเนื่องจากหัวพิมพ์ที่ติดตั้งนั้น ไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับการติดแทงค์ ใช้ได้ไม่นานหัวพิมพ์ก็เสีย

ต้องนำเครื่องไปซ่อมหรือล้างหัวพิมพ์อยู่บ่อยๆ หรือบางครั้งก็ทิ้งเครื่องไปเลย มีค่าใช้จ่ายตามมาอีกมากมาย

               

               ปัจจุบันแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ยี่ห้อต่างๆ ได้เลงเห็นปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค จึงได้ผลิตเครื่องพิมพ์ซึ่งเป็นระบบ inktank สำเร็จรูป

ออกจากโรงงานซึ่งเป็นแบรนด์ของผู้ผลิตเอง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีจำนวนมากขึ้น และผลิตน้ำหมึกทีรองรับหัวพิมพ์ ไม่ทำให้หัวพิมพ์เสียง่ายเหมือน

InkTank ที่นำเครื่องไปประกอบเอง และน้ำหมึกเติมของแท้จากผู้ผลิตก็มีคุณภาพในการพิมพ์คมชัด และราคาไม่สูง จำนวนการพิมพ์เฉลี่ยต่อหน้าก็ถูกลง หมึกเติม Ink tank

จึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

 

               ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ อาทิ hp epson brother canon และในอนาคตอาจมีแบรนด์อื่นๆอีก ต่างหันมาผลิตเครื่องพิมพ์ที่ประกอบ inktank และหมึกเติม

ออกมารองรับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้หมึกเติม ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก ใครชอบหรือเป็นสาวกของแบรนด์ไหนก็ตัดสินใจเลยครับ

ตัดสินใจเร็วก็ประหยัดได้เร็วครับ

 

พิมพ์อีเมล

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account